Generalforsamling 2020 i Europabevægelsen Fyn

af
14 14 har set denne event.

Europabevægelsen Fyn afholder sin årlige generalforsamling. Vi skal have årsberetning fra formanden, godkende regnskab og vælge bestyrelsesmedlemmer.

Vi har altid plads til nye bestyrelsesmedlemmer og også dig, der blot vil være aktiv. Skriv til formand Finn Hartvig Nielsen på skrivtil@eubevfyn.dk, hvis du vil høre mere om mulighederne.

Vi skal være i lokale 1.1. på 3. sal på Odense Hovedbibliotek.

Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning for det forløbne år.
3. Kassererens aflæggelse af det reviderede regnskab og budget til orientering.
4. Drøftelse af foreningens fremtidige virksomhed.
5. Behandling af indkomne forslag, jvf. § 5.
6. Valg af
a. formand
b. kasserer
c. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer i lige år og 3 bestyrelsesmedlemmer i ulige år for en periode på 2 år.
d. Valg af mindst 2 suppleanter til bestyrelsen for en periode på 1 år e. Valg af 2 revisorer samt af mindst 1 suppleant herfor for en periode på 1 år.
f. Valg af repræsentanter til Den Danske Europabevægelses hovedbestyrelse samt mindst 3 suppleanter herfor for en periode af 1 år.
g. Valg af delegerede til Den Danske Europabevægelses landsmøde samt mindst 3 suppleanter herfor for en periode på 1 år.
7. Eventuelt.

To register for this event please visit the following URL:

 

Dato og tid

2020-02-25 @ 19:00 to
2020-02-25 @ 21:00
 

Adresse

Østre Stationsvej 15, 5000 Odense C, Borgernes Hus

Share With Friends