Dato/klokkeslæt
31. marts 2021
19:00 - 21:00

Kategori


Kære medlem af Europabevægelsen Fyn

Der indkaldes til generalforsamling i Europabevægelsen Fyn onsdag den 31. marts kl.  19 online på Zoom.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent,
2. Formandens beretning for det forløbne år.
3. Kassererens aflæggelse af det reviderede regnskab og budget til orientering.
4. Drøftelse af foreningens fremtidige virksomhed.
5. Behandling af indkomne forslag, jvf. § 5.
6. Valg af
a. formand
b. kasserer
c. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer i lige år og 3 bestyrelsesmedlemmer i ulige år for en periode på 2 år.
d. Valg af mindst 2 suppleanter til bestyrelsen for en periode på 1 år
e. Valg af 2 revisorer samt af mindst 1 suppleant herfor for en periode på 1 år.
f. Valg af repræsentanter til Den Danske Europabevægelses hovedbestyrelse samt mindst 3 suppleanter herfor for en periode af 1 år.
g. Valg af delegerede til Den Danske Europabevægelses landsmøde samt mindst 3 suppleanter herfor for en periode på 1 år.
7. Eventuelt.

En mindre gruppe fra bestyrelsen har kigget på vores vedtægter og har foreslået et par ændringer af vedtægter. Forslagene kan læses i den vedhæftede fil. De nuværende vedtægter kan læses på vores hjemmeside her https://eubevfyn.dk/vedtaegter-for-den-danske-europabevaegelse-paa-fyn-af-1-februar-2017/ <https://eubevfyn.dk/vedtaegter-for-den-danske-europabevaegelse-paa-fyn-af-1-februar-2017/>

Tilmelding er nødvendig for at modtage link til generalforsamlingen og sker ved at skrive til skrivtil@eubevfyn.dk med navn og e-mail.

Hvis du har nogle spørgsmål og/eller kunne være interesseret i at stille op til en af posterne i foreningen, må du endelig skrive for at høre mere eller ringe til mig på 50 70 20 11.

Vi har din mailadresse fra medlemssystemet. Skulle det være en fejl, bedes du kontakte vores sekretariat på europabevaegelsen@europabevaegelsen.dk eller telefonisk på 33 141 141

Med venlig hilsen, Finn Hartvig Nielsen, formand Europabevægelsen Fyn